எமது வசதிகள்

நவீன வசதியுடன் கூடிய குளிருட்டப்பட்ட மற்றும் குளிருட்டப்படாத மண்டப வசதிகள், தேவைக்கேற்ப மண்டப, மணவறை அலங்காரங்கள்...

உணவு விபரங்கள்

உங்களின் தேவைக்கேற்ப உணவு விபரங்களை தெரிவு செய்ய முடியும். குளிர்பானங்கள், லட்டு, ஐஸ்கிறீம், பீடா போன்றவற்றையும் தேவைக்கேற்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம்...

அமைவிடம்

எமது மண்டபம் ஆடியபாதம் வீதியில் திருநெல்வேலி சந்திக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ளது.

வணக்கம்

எமது சிவகாமி மஹால் மண்டபத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். சிறப்பான சேவையை பெற்றுக்கொள்ள எம்மை நாடவும்.

மிகச்சிறப்பான சேவையை வழங்கும் பொருட்டு நவீன வசதிகளுடன் கூடிய மண்டபம், உணவு வகைகள், சொகுசு ஒழுங்கு படுத்தல்கள், நட்பறவான ஊழியர்களுடன் எமது சேவையை யாழ் மண்ணில் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். உங்களின் மங்கலகரமான நிகழ்வுகளை எம்முடன் இணைந்து மேலும் சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

மண்டபத்தின் தோற்றங்கள் சில